RESILIENSTRÄNING · GROWTH MINDSET COACH · POSITIV PSYKOLOGI/KBT · LEDARSKAPSUTVECKLING

resurs för företag

Jag tar uppdrag som företagsterapeut och coach. Uppdraget kan handla om individuell behandling eller coachning på gruppnivå. Allt efter ert behov. Jag arbetar framåtriktat med resultat i fokus.

RESILIENTA TEAM

En av de största utmaningarna på arbetsmarknaden framöver kommer att vara förändringar. Ny kunskapsinhämtning och nytt lärande. 

Samtidigt är vi människor riskaversiva av naturen. Förändringar betyder både en risk och en ansträngning. Förändringar utmanar vårt mänskliga psyke. Kortsiktiga belöningar styr dessutom vårt beteende mer än en långsiktig belöning. 

Hur resilient ett team lyckas vara ger direkt effekt på hur effektivt de kan ta sig an nya uppgifter. 

En resilient grupp klarar av förändringar, då man inom teamet har arbetat fram sin syn på lärande och hur man delar med sig av kunskap till varandra. Ett resilient team har en förståelse för helheten. 

När jag jobbar med team lägger jag mycket fokus på individuell coaching. Det är där jag ser att man kan få bäst effekt. 

Undrar du hur ett upplägg kan se ut? Jag skräddarsyr ett för just er utmaning. Har du redan identifierat några punkter som är problematiska för ett team? Hör gärna av dig och berätta mer. 

EXECUTIVE COACHING​

RISING STAR COACHING

Självklart ska du nå dina mål och lyckas prestera över tid. Det är fullt möjligt att gå från frustration och oro till kontroll och det liv du vill ha. Hållbart. Uthålligt. 


Men. Du kommer behöva prioritera. Det går inte att toppa alla områden samtidigt. Vi ska göra en grundlig beteendeanalys över just dina områden. Utifrån den gör vi en prioriteringsplan. Den planen ska vara direkt kopplad till din livssituation, dina värderingar och din målbild.


Jag hjälper dig. Med mig har jag mina vänner KBT, resiliensforskning, beteendepsykologi, mindfulness och den positiva psykologin. De forskningsfälten har studerat individer som är just hållbart starka över tid. Det är kunskaper därifrån vi jobbar med. 


Att bli hållbart psykologiskt stark över tid är inte det samma som att inga problem kommer korsa din väg. Problemen kommer men du kommer ha en plan och en psykologisk motståndskraft.

Det här är programmet för dig eller dina mest ambitiösa anställda. 

WORKSHOPS

Tillsammans kommer vi fram till vilken typ av workshop ni bäst behöver. Förslag på teman: ”Resilienta team”, ”growth mindset”, ”stresshantering” och ”psykologiskt trygga team”.

Jag håller även gärna i er mindfulnessträning. Metoderna jag praktiserar har alltid forskningsstöd och utgår från den positiva psykologin. 

Nyhetsbrev från Charlotta Segerlund Darnell, KBT-terapeut och psykologisk styrketränare

NYHETSBREV, LINKEDIN OCH INSTAGRAM

Mitt nyhetsbrev kommer en till två gånger i månaden. Anmäl dig gärna! Du är även välkommen att följa mig på LinkedIn och Instagram.

KONTAKTA MIG!

Det kan vara svårt att nå mig på telefon, eftersom jag ofta sitter i samtal. Här kan du skicka ett meddelande till mig, så återkommer jag till dig inom kort. Dina kontaktuppgifter kommer endast att sparas för att möjliggöra min kontakt med dig. Du kan när som helst meddela mig, om du inte vill att dina kontaktuppgifter ska sparas.

JA TACK, SKICKA NYHETSBREV!

Du kan enkelt avregistrera dig om du inte längre vill ha mina utskick, det är bara att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.